AOOK avholder kretsting 8 feb 2024

Postet av Akershus og Oslo Orienteringskrets den 4. Feb 2024

Skrevet av undefined

Skrevet av Dag Kolberg

Akershus og Oslo orienteringskrets avholder kretsting torsdag 8 feb kl 1800 på Ullevål stadion

Innkalling til kretstinget:  

Forslag til saker fra lagene som ønskes behandlet på tinget må være kretskontoret i hende senest torsdag 25. januar 2024 kl 1200.

Sak til behandling på kretstinget:
Forslag til ny lov for AOOK:
https://bloccontent.blob.core.windows.net/blog-7896/aooksloverutkastetterlovnorm23.pdf

Tingdokumentet:
https://bloccontent.blob.core.windows.net/blog-7896/tingdokument01022024_638427364798943758.pdf