KRETTSTYRET I AOOK

Styret i Akershus og Oslo o-krets for 2020 består av 6 personer, kretsleder, nestleder og ledere for de fire rådene i kretsen. Du ser dem presentert nedenfor, men det er også en person ansatt på kretskontoret.

Kretskontoret:

Organisasjonsnummer: 982 731 372
Postadresse: Postboks 5000, 0840 Oslo
Besøkadresse: Sognsveien 73L, 0840 Oslo
E-post: akershus.oslo@orientering.no
Bankgiro: 1286.52.49096 og 1503.09.92730

Dag Kolberg

Fagkonsulent
Telefon: 934 83 165

dag.kolberg@orientering.no

Terje Linløkken

Kretsleder
Østbyveien 17, 1474 Lørenskog
Telefon: 901 00 500


tlinlokken@gmail.com

Einar Tommelstad

Nestleder 
Årvollveien 60H, 0590 Oslo
Telefon: 936 29 160


tommelstad@gmail.com

Tina Kalleson

Oppsal orientering
Høyenhallsvingen 21A, 0667 Oslo
Telefon: 414 86 639

Leder av Rekrutterings- og utdanningsrådet RUR

tina@forskerne.net

Jøran Kristensen

Heming orientering

Telefon:41214601

Leder av Trenings- og uttaksrådet (TUR)

jorankrist@hotmail.com

Grete Berntsen

Måren OK
Vestoppfaret 14, 1450 Nesoddtangen
Telefon: 936 67 499

Leder av Teknisk råd (TEK)

grbernt@online.no

Nils Eddie Hæstad

Fossum IF

Telefon: 97689791

Leder av: Kart og miljørådet (KMR)

Nils.haestad@gmail.com