OM KRETSEN
DOKUMENTER, REFERAT MM.
KART
HISTORIE OG STATISTIKK

AOOKs HISTORIE OG STATISTIKK

AOOKs historie

Akershus og Oslo Orienteringskrets opprettet 29 mai 2000 er en sammenslåing av tidligere Oslo og Akershus Orienteringskretser begge stiftet 26 november 1988. Oslo Orienteringskrets hadde sitt utspring i et distrikts utvalg i Oslo og Akershus, som ble opprettet 9 desember 1938 og senere omdannet til Stor-Oslo Orienteringskrets 13 desember 1945. Akershus Orienterings-krets hadde sitt utspring i Stor-Oslo Orienteringskrets og Romerike Orienteringskrets stiftet 12 desember 1948.