OM KRETSEN
DOKUMENTER, REFERAT MM.
KART
HISTORIE OG STATISTIKK

OM KRETSEN

Lover og regler

Akershus og Oslo Orienteringskrets (AOOK) har som formål å arbeide for orienteringsidrettens utvikling innen kretsen, samt fremme samarbeidet mellom lagene. AOOK skal bistå Norges Orienteringsforbund (NOF) i alle spørsmål som gjelder orienteringsidretten innen kretsen.

AOOK sine lover kan lastes ned under (pdf-format).

TEKNISKRÅD

Teknisk råd skal i samarbeid med kretsens lag og øvrige råd gi et godt og variert løpstilbud som er i tråd med Norsk Orienterings mål for økt aktivitet og rekruttering av nye løpere.

Teknisk råd hovedoppgaver er å utarbeide terminliste for kretsen i samarbeid med Trenings- og uttakingsrådet og klubbene i kretsen, samt bidra til best mulig kvalitetssikring av løpsarrangementer i kretsen. Blant annet ved å utnevne teknisk delegerte samt jury til nasjonale løp i kretsen.

For å lette arbeidet til teknisk delegert er det utarbeidet en veileder samt et kontrollskjema:

Arrangørseminar

Det ble arrangert et arrangørseminar før sesongstart for løypeleggere, teknisk delegerte og andre interesserte.