PRE-O

1114.jpg

Pre-o treningskarusell i AOOK.

•Treningskarusell i mer enn 10 år i regi av Østmarka og Nedre Romerike t.o.m. 2018. Ikke arrangert i 2019.

•Kretsstyret ønsker å bidra til at tilbudet kan fortsette. En minikarusell avholdt høsten 2020 (3 treninger).

•Forbundsleddet bidrar med opplæring til arrangører, utlån av utstyr og dekker premier.

•I 2021 klarte vi ikke få gjennomført karusellen.

•Ønsker å lage en rulleringsordning blant klubbene.

–Gjerne nye arrangørkrefter i klubbene, ikke bare dem som utøver pre-o til vanlig.

–Arrangørnivået skal helst holdes enkelt.

–Kan inkl. klubbmesterskap el.lign. i sin pre-o-trening.

Forslag til rulleringsplan for Pre-o karusell i AOOK lagt fram på lagledermøte okt 2021.

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Østmarka/NERO

Nydalen

Bækkelaget

Fossum

Nordre Follo

Raumar

Asker

Lillomarka

Måren

Oppsal

Tyrving

Ås IL

Fet

Heming

Koll

Nittedal

Østmarka/NERO

Nydalen

Bækkelaget

Fossum

Nordre Follo

Raumar

Asker

Lillomarka

Måren

Oppsal

Tyrving

Ås IL

Fet

Heming

Koll

Nittedal

Østmarka/NERO

Nydalen

Bækkelaget

Fossum

•Det er naturligvis anledning til å arrangere oftere om en ønsker det!