KRETSTRENINGER

Klubbsammarbeidsprosjektet for junior og senior i kretsen
Hovedmålet er å skape et attraktivt trenings- og konkurransemiljø i kretsen gjennom samarbeid om høykvalitetstreninger og aktiviteter på tvers av klubbene. Opplegget skal inspirere juniorer og seniorer i klubbene til å fortsette med orientering gjennom å være en del av et større sosialt miljø i kretsen. AOOK skal være en attraktiv og ledende orienteringsregion når det kommer til det å beholde og rekruttere junior- og seniorløpere i kretsen.

Her er avtalen som gjelder: her 

 

Plan for sesongen 23/24:

Kretsøktene 23/24 sesongen blir i stor grad smidd under samme lest som tidligere sesonger. Vi har laget en tentativ plan på om det skal være skog eller sprint, og litt hvilke typer økter. Imidlertid kan vi bli nødt til å ta hensyn til snøforhold. Fra november til mars vil øktene finne sted på lørdager, og en søndag. I sesongen fra april til september vil det hovedsakelig være kretsøkter i ukedager. Øktene vil i stor grad ha et stafett/duell-preg både i skogen og på sprint. 

Tommaso Scalet (tommaso.scalet@gmail.com) er ansvarlig for disse treningene. 

Plan for kretstreninger 2024:

Kretstreninger 23/24

Date

Activity

18.11.23

Mass start forest Oslo

03.12.23

Sprint Oslo

06.01.24

Fores/ sprint Oslo (depends on the snow)

11.02.24

KO sprint

16 – 17. 24

Skog-samling Halden (2+1) økt

07.04.24

KO Sprint

24.04.24

Natt-o

06.06.24

Jukola trening

29.08.24

Forest relay training

12.09.24

Mass start training

06.10.24

Mass start/ 25 manna training

Åpne treninger i 2023:

I tillegg til de planlagte treningene oppfordres klubbene til å legge ut sine egne treninger som står ute i periode slik at alle kan bruke de. Dette vil administreres av treningskoordinator. De åpne treningene er for alle.

Her legges ut åpne treninger som klubbene har sendt inn.
 

DatoKlubbKartLøyperPMute til