Kretsting 8 feb 2017

Postet av Akershus og Oslo Orienteringskrets den 30. Jan 2017

Skrevet av undefined

Skrevet av Dag Kolberg

AOOK innkaller til kretsting onsdag 8 feb 2017 i kantina til NIF, Ullevål stadion.

Saksdokumentet til kretstinget Tingdokumentet
 

  • Valgkomiteens forslag vil bli lagt fram på tinget.
  • Forslag til saker fra lagene som ønskes behandles på tinget må være kretskontoret i hende senest onsdag 25 jan 2017 kl 1200.
  • Fullmaktskjema på representanter må leveres innen onsdag 1 feb 2017.
    Husk at når man stiller med 2 eller flere representanter skal begge kjønn være representert.
  • Saksliste med dokumenter sendes ut 8 dager før kretstinget til ledere i laget og legges ut på hjemmesiden.

Innkallingen til kretstinget