Arrangørseminar

Postet av Akershus og Oslo Orienteringskrets den 6. Mar 2017

Skrevet av undefined

Skrevet av Dag Kolberg

AOOK arrangerte et seminar for  sesongens løpsledere, løypeleggere, teknisk delegerte og andre mandag 3 april kl 18-21 i kantina i idrettsens hus på Ullevål.

24 deltakere fra kretsen deltok på seminaret. Ivar Maalen (kretsleder) og Martin Veastad (leder av kart- og miljørådet) var fordragsholder over følgende teamer:

  • Oppgaver for teknisk delegerte, gjennomgang av veileding og kontrollskjema
  • Løype- og klassetilbud med vekt på vanskelighetsgrader og øvelsenes egenart (langdistanse, mellomdistanse og sprint)
  • Kart og kartutskrift. Krav, tips og erfaringsutveksling.
  • VDG-spørsmål

Presentasjonene på seminaret
Det var gode diskusjoner og engasjement fra deltakerne under de enkelte teamer.

2 representanter fra Bymiljøetaten i Oslo kommune deltok på første del av seminaret. De fortalte litte om hvordan søknadene om arrangement ble behandlet og hvilke krav de stilte for godkjenning.. De var possitive til orienteringsarrangement  og ønsket et nært og godt sammarbeid med klubbene.

 

.