Buskerud Orienteringskrets søker kretssekretær - 20% stilling

Postet av Akershus og Oslo Orienteringskrets den 6. Apr 2017

Skrevet av undefined

Skrevet av Dag Kolberg

Mulighet for ansettelse eller tjenesteoppdrag fra sommeren.

 

Kretssekretær Buskerud Orienteringskrets – 20% stilling

Vår kretssekretær slutter i løpet av sommeren, og vi søker hennes etterfølger. Både ansettelse og tjenesteoppdrag er aktuelt. I orienteringskretsen er det 22 o-lag. Kretssekretæren forestår det administrative arbeidet i kretsen rundt styremøter, årlig kretsting, budsjett og regnskap. Andre oppgaver er å informere og koordinere o-lagene i kretsen, bidra i planlegging og etterarbeid rundt aktiviteter i kretsregi, utforme søknader om støtte, administrere hjemmesiden mm. Innsatsen varierer gjennom året med blant annet mye arbeid før det årlige kretstinget i februar/mars. Antydet omfang gjelder årsinnsats.

Vi søker en person eller leverandør med god kjennskap til orienteringsidrett og de administrative oppgavene. Vedkommende må være positiv og fleksibel og gjerne ta egne initiativ til aktiviteter. Kretsen planlegger et skoleprosjekt som kretssekretær kan være med å utvikle og gjennomføre. Gjennomføring kan øke innsatsen utover det antydede og honoreres særskilt.

Lønn/oppdragsbetaling etter avtale. Det forutsettes at vedkommende har hjemmekontor/eget kontor.

For ytterligere informasjon kontakt kretsleder Linda Verde på 995 63 167. Etter 11.4. kan kretssekretær Lotte Aaserud kontaktes på telefon 913 67 636.

Søknadsfrist 01.05.17. Søknad stiles til Buskerud Orienteringskrets, Schwartsgate 6, 3043 Drammen, buskerud@orientering.no