Kretsting 7 februar 2019

Postet av Akershus og Oslo Orienteringskrets den 19. Nov 2018

Skrevet av undefined

Skrevet av Dag Kolberg

AOOK innkaller til kretsting torsdag 7 feb 2019 kl 1800 i kantina til NIF, Ullevål stadion.

Innkalling til kretsting   Saksdokumentet til kretstinget

  • Forslag til saker fra lagene som ønskes behandles på tinget må være kretskontoret i hende senest torsdag 24 januar 2019.
  • Fullmaktsskjema på representanter må leveres innen 31 januar på kretskontoret.
    Husk at når man stiller med 2 eller flere representanterskal begge kjønn være representert.
  • Saksliste med dokumenter sendes ut 8 dager før kretstinget til klubbledere og legges ut på  hjemmesiden.