Ønsker ungdommer i kretsstyret og råd

Postet av Akershus og Oslo Orienteringskrets den 4. Des 2019

Skrevet av undefined

Skrevet av Dag Kolberg

Ungdomskomiteen i norsk orientering (UNO) har utfordret kretsene til å få med ungdomsrepresentanter (15-25 år) i kretsstyret og råd.

Styret i AOOK er svært positiv til å gi ungdom som ønsker det oppgaver og ansvar ved å ta del i arbeidet som kretsen jobber med.
Pr i dag er det ingen under 25 år som er med i kretsstyret eller rådene og det må vi gjøre noe med.

Tilbakemeldingen som UNO har fått fra denne gruppen er at ungdom ønsker seg oppgaver og ansvar i kretsen, men synes det er vanskelig å ta initiativ uten å kjenne arbeidsoppgavene.

Vi i AOOK har laget et skriv med informasjon om hvordan kretsen er organisert og hvilke oppgaver styret og rådene jobber med. Her er det mange oppgaver som det vil være ønskelig og en fordel å ha unge representanter til å jobbe med.
Arbeidsoppgaver i styre og rådene

Fordeler med å være med i kretsstyret og rådene:

  • God mulighet til å påvirke o-idretten både lokalt og sentralt.
  • Nærmere informasjon om hva som skjer innen o-idretten lokalt, sentralt og internasjonalt.
  • Mulighet til å delta på kompetansehelg i orientering.
  • Delta på O-ting.
  • Kompetanseheving i form av kurs lederutvikling for ungdom, trenerkurs mm betalt av kretsen.

Kunne du tenke deg å jobbe med oppgaver innen styret eller i ett av  rådene så ikke nøl meld din interesse til mail dag.kolberg@orientering.no eller mobil 93483165. Fortell gjerne litt om hvilke oppgaver du kunne tenke deg å jobbe med.
Det er i denne omgang helt uforpliktende.
Som en oppfølging planlegger vi et ungdomsmøte i januar hvor vi informerer og diskuterer oppgaver som ungdom kan jobbe med i kretsen.