Arrangørseminar på TEAMS 8 april

Postet av Akershus og Oslo Orienteringskrets den 13. Apr 2021

Skrevet av undefined

Skrevet av Dag Kolberg

Akershus- og Oslo Orienteringskrets (AOOK) inviterer til arrangørseminar med fokus TD-rollen (Teknisk delegert).

AOOK’s reviderte veileder for 2021 og kontrollskjema for TD’er med fokus på blant annet VDG spørsmål vil bli gjennomgått. I tillegg vil en touche innom prinsipper for god løypelegging på riktig nivå.

Tid: Torsdag 8. april kl. 1800 – 2000

Sted: Teams (nettmøte)

Primær målgruppe: Løpsledere, teknisk delegerte, VDG-ansvarlige og andre arrangører av o-løp. Nye og erfarne løypeleggere i alle typer o-løp, trenere og andre interesserte vil også ha nytte av seminaret.

Innbydelse til arrangørseminaret

Seminaret ble gjennomført med 23 deltaker fra Østfold, Buskerud og AOOK på TEAMS.

Her er presentasjonene fra seminaret: