AOOK søker koordinator/ leder for kretsstreninger fra 1 januar 2023

Postet av Akershus og Oslo Orienteringskrets den 7. Nov 2022

Skrevet av undefined

Skrevet av Dag Kolberg

AOOK søker en treningskoordinator som kan arrangere månedlige kretstreninger for juniorer og seniorer, fra og med januar 2023.

Hovedmålet er å bidra til et attraktivt trenings- og konkurransemiljø i kretsen gjennom samarbeid om høykvalitetstreninger og aktiviteter på tvers av klubbene. Det legges opp til månedlige treninger som vil være en blanding av sprint-, skogs og stafettøkter. Noen av treningene arrangeres som dagssamlinger, og det skal også arrangeres en juniorsamling med overnatting.

Stillingen har tiltredelse januar 2023 og vil lønnes med en fast månedslønn etter nærmere avtale.

Interesserte bes å sende en søknad der man redegjør for sin faglige bakgrunn og motivasjon for stillingen, til fagkonsulent Dag Kolberg (dag.kolberg@orientering.no) innen 18 november 2023.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Nora Skauen, leder i Trenings- og uttaksrådet, AOOK, e-post: Nrskauen@gmail.com, mob: 934 27 653