Ivar Maalen gått av som kretsleder i AOOK

Postet av Akershus og Oslo Orienteringskrets den 6. Feb 2023

Terje og Ivar.jpg

Skrevet av undefined

Skrevet av Dag Kolberg

AOOK holdt sitt kretsting på Ullevål stadion torsdag 2 feb.
 Det møtte til sammen 30 stemmeberettigede fordelt på 24 representanter fra lagene og 6 representanter fra kretsstyret. 14 av kretsens lag var representert.

Kretsleder Ivar Maalen ønsket velkommen til representantene.
Før tinget startet så hilste presidenten i NOF Leif Strørmer til tinget og orienterte om aktuelle saker i NOF.
Turid Villiksen fra Viken idrettskrets fulget opp med sin hilsen og informerte om arbeidet i idrettskretsen.
Einar Tommelstad ble valgt til møteleder og gjennomførte tinget etter en fast agenda.
I pausen delte Skogkarenes klubb og Skogsjentene ut priser til våre beste ungdommer. 
Siste pkt på sakslisten var valg og da hadde kretsleder Ivar Maalen bedt om avløsning etter å ha sittet 11 år som leder. Valgkomiteen hadde lykkes med å finne ny kretsleder som ble Terje Linløkken fra Østmarka.
Terje og Ivar.jpg

Ivar ble takket av som kretsleder av nestleder Einar Tommelstad og overrakt en fortjent blomst og et gavekort for sin gode innsats. Blomst ble det også til Tor Valstad som gikk av som leder av kontrollutvalget.